BeeTwo to programowo-sprzetowy symulator mis dźwiękowych i masażu dźwiękiem, wraz ze wszystkimi aspektami audio jakie się z tym wiążą (biofeedback akustyczny). Dźwięk wirtualnej misy potrafi się dostroić do napotkanych blokad, zmieniając swoje brzmienie i wibrację - podobnie jak w przypadku misy fizycznej, stawianej na ciele. BeeTwo - to także jest Pszczółka.

Więcej - wkrótce.

BeeTwo is a software-hardware based simulator of singing bowls and sound massage, with all the audio aspects related with (it's an acoustic biofeedback so to speak). Sound of a virtual singing bowl can tune-in to touched blockades, changing its sounding and vibes - like in case of physical singing bowl, placed on the human body. BeeTwo this Bee too.

More info - soon.