Robocza koncepcja połączenia biofeedbacku, zdalnych pomiarów i sterowania przez internet oraz pracy z grupami osób.

Więcej danych - wkrótce.

Work concept for biofeedback connected with remote measurement and control via internet, and with work with groups.

More info - soon.