Profilowanie mis dźwiękowych.

 

Posiadasz misy dźwiękowe? Odkryj:

 • jakie częstotliwości i tony dźwiękowe ma Twoja misa grająca,
 • jakie wibracje odpowiadające falom mózgowym wytwarza,
 • jaką sprawność dźwiękową ma misa jako całość a jaką mają jej pasma tonalne,
 • relacje muzyczne pomiędzy S składowymi tonalnymi misy,
 • jakie tony planet wybrzmiewa Twoja misa a jakimi wibruje,
 • jakim nutom i jakim kolorom odpowiadają jej dźwięki i wibracje,
 • jakie składowe rezonansowe (konsonansowe) zawiera,
 • na co odziałuje swoimi dźwiękami i wibracjami.
 • posłuchaj jak brzmią jej pasma indywidualnie!

Profiling of singing bowls.

 

Do you own a singing bowl? Discover:

 • frequencies and acoustic tones of your singing bowl,
 • brainwaves related vibrations of your singing bowl,
 • tonal efficiency of the whole singing bowl and of individual components,
 • musical relationships between tonal components of the singing bowl,
 • what planetary tones it contains in sounds and vibrations,
 • notes and what colors represented by it's sounds and vibrations,
 • resonant factors (consonant) - harmonic vibrations,
 • what are the levels of influence for its sounds and vibrations.
 • listen to extracted individual frequency bands!

 

Przykład profilu dźwiękowego misy

 

Jeśli chcesz zbadać swoją misę
- napisz do nas

 

 

Singing bowl profiling example

 

If you wish to profile your singing bowl
- write to us

 

(wkrótce umieścimy film video o tym jak badamy misy dźwiękowe)
(we soon post a video on how we do profiling of singing bowls)