Profiling Singing Bowls
(Profilowanie Mis Dźwiękowych)

 

Posiadasz misy dźwiękowe? Odkryj:

 • jakie częstotliwości i tony dźwiękowe ma Twoja misa grająca,
 • jakie wibracje odpowiadające falom mózgowym wytwarza,
 • jaką sprawność dźwiękową ma misa jako całość a jaką mają jej pasma tonalne,
 • relacje muzyczne pomiędzy S składowymi tonalnymi misy,
 • jakie tony planet wybrzmiewa Twoja misa a jakimi wibruje,
 • jakim nutom i jakim kolorom odpowiadają jej dźwięki i wibracje,
 • jakie składowe rezonansowe (konsonansowe) zawiera,
 • na co odziałuje swoimi dźwiękami i wibracjami.
 • posłuchaj jak brzmią jej pasma indywidualnie!

 

Do you own a singing bowl? Discover:

 • frequencies and acoustic tones of your singing bowl,
 • brainwaves related vibrations of your singing bowl,
 • tonal efficiency of the whole singing bowl and of individual components,
 • musical relationships between tonal components of the singing bowl,
 • what planetary tones it contains in sounds and vibrations,
 • notes and what colors represented by it's sounds and vibrations,
 • resonant factors (consonant) - harmonic vibrations,
 • what are the levels of influence for its sounds and vibrations.
 • listen to extracted individual frequency bands!

 

youtube [PL]:

'Kosmos Zaklęty w Butelce -
- Tony Planet - Misy Dźwiękowe'

 

 

sorry, this lecture is only in Polish;
we are working on subtitles

 

 

Przykładdowy
profil misy dźwiękowej:

 

zobacz online (język polski)
w wersji PDF lub HTML

 

lub pobierz całość.


*

Karta profilu dźwiękowego misy obejmuje także pliki audio - tak brzmią pasma dźwiękowe misy przy pojedynczym uderzeniu; uwaga - na głośnikach laptopa nie wszystkie słychać, zalecane słuchawki.

 

dźwięk źródłowy (surowe nagranie)

suma prążków + tło dźwiękowe

pasmo P01

pasmo P02

pasmo P03

pasmo P04

pasmo P05

pasmo P06

pasmo P07

pasmo P08

pasmo P09

 

 

Example of
singing bowl certification:

 

view online (english)
in PDF lub HTML

 

lub pobierz całość.


*

Singing bowl profile card also includes audio files - this is how the spectral bands of singing bowl sounds like after single hit; note: on laptop speaker not all is audible, headphones are recommended.

 

source audio (raw recording)

sum of peaks + background

peak band P01

peak band P02

peak band P03

peak band P04

peak band P05

peak band P06

peak band P07

peak band P08

peak band P09

 

 

Jeśli chcesz zbadać swoją misę
- napisz do nas -

 

 

If you wish to profile your singing bowl
- write to us -