copyright © by J.K.Chris

PHASING & MTT


MTT jest akronimem od "More Than That". Gdy w nagraniach dźwiękowych do synchronizacji mózgu ("Brainwave Synchronization" lub "Brainwave Entrainment") mowa jest o dudnieniach różnicowych, monoauralnych, izochronicznych, bilateralnych - MTT idzie o krok dalej. MTT wprowadza ulepszenia, dostrojenia i różne inne rozwiązania - zarówno na płaszczyźnie tonalnej jak i wibracyjnej - tworząc nowy aspekt jakości, oparty nie tylko na teoretycznych rozważaniach matematycznych, ale przede wszystkim - na żywej inżynierii dźwięku. "More Than That" - czyli "coś więcej niż to"... co już znasz. Idea pójścia w stronę dudnień różnicowych (...i czegoś więcej) zrodziła się po wielu namowach i propozycjach, by takie produkcje również uruchomić. Nie bez wahania, ale przeszło 20 lat pracy z dźwiękiem (w tym 4 lata intensywnego cyklu twórczego) powinno wystarczyć, by zrobić coś naprawdę fajnego i ciekawego.

Wahania były podyktowane pewną obserwacją. Co odróżnia dobrej jakości produkcje dźwiękowe od kiepskich produktów z wyśmienitym opisem? Co sprawia, że opracowania Roberta Monroe (tzw. "hemisynk"), znanego pioniera w dziedzinie dźwięku i świadomości - jakościowo zostawiają daleko w tyle większość konkurencji? Co zraziło mnie i wielu innych klientów, którzy sięgają po nagrania tego typu? W internecie aż huczy od rozważań nad częstotliwościami dźwięków, które w różnych kombinacjach i zestawieniach - z założenia mają za zadanie wykonać pewną pracę w obrębie stymulacji fal mózgowych. Co pominięto? Wiele. Dopiero uświadomienie sobie pominiętych aspektów tworzenia dźwięku - pozwoliło zająć się tymi technikami na poważnie.

MTT ukazuje dźwięk jako żywą strukturę geometryczną, o pewnych proporcjach i wzajemnych relacjach - jak choćby w dziedzinie amplitudy, fazy, harmoniczności, barwy, jasności - a nie tylko przez pryzmat sztywnych pulsacji, generowanych różnicą częstotliwości czy prostą modulacją. W przeciwieństwie do wielu źródeł oferujących nagrania typu "Brainwave Entrainment" - technologia MTT nie powołuje się na wyniki cudzych badań naukowych by umocnić własną wiarygodność. Badania te oczywiście udowadniają skuteczność oddziaływania różnych form dźwiękowych na synchronizację mózgu, ale nic nie mówią o jakości aplikowanego dźwięku. Technologia MTT jest to swojego rodzaju "vector equilibrium" (równowaga wektorowa), jest sztuką tworzenia zrównoważonej i estetycznej przestrzeni dźwiękowej; dopiero potem skupia się na zastosowaniach i kierunkach praktycznych, które zawsze jakieś się znajdą.

 

Używając międzynarodowego dialektu rynkowego, chciało by się entuzjastycznie rzec:

 

"Experience Binaural Beats... and More Than That!"

 

jeśli interesują Cię dudnienia różnicowe (i coś więcej niż to)
zapoznaj się z naszym mini-podręcznikiem DIYDEMO

 

This MTT presentation is a combination of the proprietary "phasing" method, our Nabra-Sync textures and holophonic soundscapes from Binaur(e)al Sonosphere project.

 

Although "phasing" technique produces binaural beats, these are only a by-product, not the main goal nor the core. Homogenic textures may sound like something you already know - Hemi-Sync® developed by Robert Monroe; keep in mind, that this is only because of the nature of "harmonic series progression" and the result of adjustments within harmonic vibrations (i.e. sonic variation is limited). Everything else is different; frequencies you may measure and ratios you may calculate - will show you. Keep in mind that, what seems to be slight in numbers - is very different from the perspective of sound. "Phasing" is focused on harmonic series, harmonic vibrations, amplitude ratios (color aspects) and phase differences between horizontally rotating sounds. The fact that different approaches in result produce similar outputs - means that both sides are on the right track.

 

Regarding Nabra-Sync and Binaur(e)al Sonosphere, these projects are focused on realistic sound spatialization and localization. These are two different approaches to one common topic. But it is enough to say here, that NS works as a great noise-based masking, and BS adds the component of very realistic scenarios around you.

 

MTT: experience binaural beats - and More Than That!

(the art of creation begins here)

 

Ta prezentacja MTT jest połączeniem sygnałów uzyskanych autorską metodą phasingu, autorskich tekstur z serii Nabra-Sync i dźwięków holofonicznych z projektu Binaur(e)al Sonosphere.

 

Mimo iż "phasing" generuje dudnienia różnicowe, są one produktem ubocznym, a nie celem ani rdzeniem tej metody. Jednorodne tekstury mogą brzmieć podobnie do czegoś, co już znasz - rozwinięty przez Roberta Monroe Hemi-Sync®; miej na uwadze że to wynika jedynie z natury tzw. szeregu harmonicznego i regulacji wibracji harmonicznych, które produkuje (tzn. wariacje są ograniczone). Ale wszystko jest w zasadzie inne; mierzalne częstotliwości i ich proporcje to pokażą. Pamiętaj, że to co jest niewielkie w liczbach - ma ogromne znaczenie z punktu widzenia zmian w dźwięku. "Phasing" skupia się na szeregu harmonicznym, wibracjach harmonicznych, proporcjach poziomów wzmocnienia (aspektach barwy) i różnicach fazowych między poziomo rotującymi dźwiękami. To, że różne podejścia generują podobne wyniki - oznacza, że obie strony podjęły właściwy trop.

 

Jeśli chodzi o Nabra-Sync i Binaur(e)al Sonosphere, oba te projekty skupiają się na realizmie przestrzeni i lokalizacji dźwięku. Są to dwa różne podejścia do tego samego tematu. Ale tu niech wystarczy, że NS sprawdza się jako maskowanie szumem, a BS dodaje element bardzo realistycznego scenariusza wokół Ciebie.

 

MTT: poznaj dudnienia różnicowe - i jeszcze więcej!

(sztuka tworzenia rozpoczyna się tutaj)

Posłuchaj demo (słuchawki)

Listen the demo (headphones)

playerMTT jest serią rozwijającą się.
Kolejne tematy wzorców dźwiękowych
z poniższego cyklu - w przygotowaniu.


Uwaga: dostępność nagrań w MP3 (do bezpośredniego pobrania z internetu) zależy od polityki dystrybucji cyfrowej.

DYSKOGRAFIA CYKLU PHASING & MTT

cover

FOUR PASSAGES (EOPI SERIES)
(Cztery Pasaże, seria EOPI), 2013

Fajna muzyka typu "easy listening", przeznaczona dla niewymagającego relaksu. Jedynie pierwszy utwór jest nieco "mocniejszy" (ułatwia obserwację bez zaangażowania, tzn. utrzymuje skupienie i blokuje natłok uczuć i myśli) Przyjemny klimat dla wewnętrznych eksploracji i dalekich podróży. Podczas gdy dudnienia różnicowe krążą po pasmach Alfa, Theta i Delta, EOPI dokłada swoje trzy grosze, nadając temu doświadczeniu unikatowy wymiar i charakterystyczną barwę/smak. Ciekawostką albumu jest konstrukcja oparta wyłącznie na półtonach (nuty z krzyżykiem) w stroju pitagorejskim.

* made with HSE BeeOne

ŚCIEŻKI:

01. Golden Joy (20'38")

01. Serene Night (21'21")

01. Deep Awakening (07'04")

01. Keep Going (08'39")

bandcamp

Wiele chwil wspaniałej medytacji i kontemplacji, prosto na Twój przenośny odtwarzacz. Bezstratny FLAC lub MP3 w wysokiej jakości znajdziesz tutaj:

<bandcamp>

cover

DEEP EMOTIONS (EOPI SERIES)
(Głębokie Emocje, seria EOPI), 2013

Niezależnie od wrażeń estetycznych i skojarzeniowych, EOPI oddziałuje na tzw. "obszary głębokie", czyli takie emocje, które skryte są głęboko pod warstwą codziennej powierzchowności, a które mają wpływ na komfort normalnego funkcjonowania. Album został zaprojektowany tak, by poruszyć te obszary, a więc jest to narzędzie nadające się do pracy z procesem. Album jest kombinacją wzorców fal mózgowych theta/delta, ale w tle jest także rytm delikatnie bijącego serca. Do poruszenia uczuć i emocji służy kombinacja wysokich pulsów w tonacji E/F, wpleciona w średnio zagęszczną kompozycję z niższych oktaw. Całość oparta jest na stroju pitagorejskim przy A=432Hz.

* made with HSE BeeOne

ŚCIEŻKI:

01. Deep Emotions - EOPI series (44'20")

bandcamp

Wiele chwil wspaniałej medytacji i kontemplacji, prosto na Twój przenośny odtwarzacz. Bezstratny FLAC lub MP3 w wysokiej jakości znajdziesz tutaj:

<bandcamp>

cover

WARM MEMORIES (EOPI SERIES)
(Ciepłe Wspomnienia, seria EOPI), 2013

EOPI to jedno z naszych ostatnich odkryć w dziedzinie dźwiękowej stymulacji mózgu i świadomości. EOPI jest techniką punktowej lokalizacji bodźca przestrzennego, pobudzającego określone obszary układu nerwowego. Jako jedna z wielu metod działających w ten sposób, EOPI jest w czołówce jeśli chodzi o skuteczność i komfort płynący z korzystania. Choć EOPI jako sposób kodowania dźwięku nie jest skomplikowaną rzeczą - dopiero dzięki dość skomplikowanym zabiegom akustycznym - możliwe jest wywoływanie doznań, które normalnie występują bardziej przypadkowo niż celowo.

To nagranie bezskojarzeniowo (tzn. same dźwięki nie muszą się z niczym kojarzyć) pobudza odczucia związane z emocjonalnie przyjemnymi i spokojnymi wspomnieniami i uruchamia mechanizmy tonizujące samopoczucie "od wewnątrz" (na głębszym poziomie, takim skąd wyłania się niepokój). Album przydatny w przypadku nawarstwionego stresu czy niespokojnym śnie. Odkryj esencję ciepłych wspomnień z EOPI.

* made with HSE BeeOne

ŚCIEŻKI:

01. Warm Memories - EOPI series (44'17")

bandcamp

Wiele chwil wspaniałej medytacji i kontemplacji, prosto na Twój przenośny odtwarzacz. Bezstratny FLAC lub MP3 w wysokiej jakości znajdziesz tutaj:

<bandcamp>

cover

FINAL FRONTIER - WAVE 1: BORDERLINES
(Ostateczna Granica - Fala 1: Horyzonty), 2011

Pod tą niepozorną okładką - kryje się jeden z najbardziej ekscytujących programów ostatnich lat. "Final Frontier" jest dźwiękowym narzędziem wspierającym odnajdywanie i przekraczanie granic. Granic, które sami na siebie nałożyliśmy, zapominając później o nich - lub granic, których się trzymamy, a których w ogóle nie dostrzegamy. Granic, które wpływają na nasze codzienne życie - we wszystkich jego obszarach - od tych intymnych i wewnętrznych, aż po społeczne i zawodowe. Poznaj proces odkrywania umownych granic, których porzucenie pozwala iść dalej, bez obaw o lepsze jutro.

Podstawą dźwiękową programu "Final Frontier" są wysokiej klasy podkłady z serii Nabra-Sync oraz wzorce tonalno-wibracyjne uzyskane autorską metodą tzw. "Phasingu". Jako sposób syntezy sygnału stymulującego układ nerwowy i pracę mózgu - "fazowanie" jest naturalną ścieżką, którą częściowo odkrył także Robert Monroe w swych poszukiwaniach; jednak dopiero dzięki współczesnej wiedzy i technice - można było pójść o krok dalej. Mimo iż "Phasing" generuje dudnienia różnicowe - są one produktem ubocznym, a nie celem ani rdzeniem tej metody. "Phasing" skupia się na aspektach szeregu harmonicznego, wibracjach harmonicznych, proporcjach poziomów wzmocnienia (aspektach barwy) i różnicach fazowych między horyzontalnie rotującymi sygnałami. Pamiętaj, że to co jest niewielkie w liczbach - ma ogromne znaczenie z punktu widzenia zmian w dźwięku i w świadomości.

Towarzyszące dźwięki zostały zaprojektowane i dobrane tak - aby w naturalny sposób pobudzać odpowiednie archetypy energii, charakterystyczne dla "ruszania w drogę". Wykonają one większą część pracy percepcyjno-mózgowej; pomogą rozładować tłumione emocje i ugasić związanyz nimi niepokój; pomogą także przeprogramować reakcje i skojarzenia związane ze wspomnieniami i wyobrażeniami, dodając do nich pogodnego ciepła i otuchy. Twoim podstawowym zadaniem tutaj - jest pozostawanie świadomym poszczególnych etapów przekraczania granic i uświadamianie sobie tych wartości, które wyznaczają zdrowy sposób interpretowania faktów i doznań pojawiających się po drodze. Bo przekraczanie granic nie musi oznaczać rewolucji - może być kreatywną i pogodna ścieżką stawania się kimś więcej; stawania się prawdziwym sobą, w swej światłej pełni.

Program dostępny jest w dwóch wersjach: werbalnej i niewerbalnej. Wersje niewerbalne są dla tych, którzy preferują samodzielne poszukiwania, werbalne zaś (docelowo w kilku językach) - mają za zadanie dostarczyć dodatkowych wskazówek dla osób preferujących prowadzenie słowne.

 

<pobierz podręcznik użytkownika - wersja polska>

<download user's manual - english version (soon)>

 

"Fala 1 - Horyzonty" składa się z 4 koncepcyjnych etapów, a każdemu z nich - towarzyszą odrębne schematy dźwiękowe. Nagrania z jednej strony tworzą progresywną całość, a z drugiej można z nich korzystać oddzielnie lub w kolejności odpowiadającej indywidualnym potrzebom. Stosowane jako całość i krok po kroku - będą służyły jako rozwojowy i kompleksowy program dokonywania i doświadczania zmian, w procesie wychodzenia ze stanu "utknięcia". Stosowane z osobna lub w sposób dowolny - będą dawały dodatkowe wsparcie na każdym etapie osobistej transformacji.

 

W
A
V
E

<1>

01. Finding the Borderline - Odnajdując Granicę (50'15")

player

02. Approaching the Borderline - Podchodząc do Granicy (50'15")

player

03. Crossing the Borderline - Przekraczając Granicę (50'15")

player

04. Beyond the Borderline - Poza Granicą (50'15")

player

 

"...to boldly go, where no one has gone before..."
Final Frontier - przygotuj się, by ruszyć tam,
gdzie nie dotarł jeszcze żaden człowiek!

 

Wiele chwil wspaniałej medytacji i kontemplacji, prosto na Twój przenośny odtwarzacz. Bezstratny FLAC lub MP3 w wysokiej jakości znajdziesz tutaj:

 

<bandcamp>

cover

BRAINWAVE JOURNEY 1: CONTACT
(Podróż na falach mózgu 1: Kontakt), 2011

Podróż ta powstawała dość spontanicznie. Najpierw nalezało wygenerować podstawowe struktury dźwiękowe według dowolnie wybranego systemu, by poznać i osłuchać się z systemem. Następnie należało wybrać kilka układów dźwiękowych, które względnie pasowały do siebie "na ucho". A potem trzeba było użyć takich zabiegów z zakresu obróbki sygnału, by te dźwięki ze sobą harmonijnie połączyć. Taka była pierwsza lekcja na temat dudnień różnicowych i MTT. Efekt - oto i on.

Podróż składa się z 6 tematów dźwiękowych, ułożonych w 9 segmentów. Rozwijające się w trakcie odsłuchu doświadczenia wydają się wskazywać dość konkretne znaczenie poszczególnych etapów. Treść dotychczasowych eksploracji można by podsumować następująco.

 • 1 - podłoże (pole dla przygotowania, relaks)
 • 2 - zasilenie energią
 • 3 - komunikacja (pole dla nawiązania kontaktu)
 • 4 - asysta (reakcja na wywołanie kontaktu)
 • 5 - wspólny grunt dla wymiany i komunikacji
 • 6 - "moment objawienia" (peak experience)
 • 4 - asysta (wsparcie domykające)
 • 3 - komunikacja (pole dla serdecznego pożegnania)
 • 1 - podłoże (pole dla powrotu, relaks)

Podróż tę można jeszcze przeanalizować przez pryzmat dość luźnej teorii, opartej o kody źródłowe dźwięku. Interpretacja ta bazuje na "systemie 7 czakr" (tantrycznych archetypów rozwoju), mających zastosowanie w przypadku pewnych struktur złożonych, które nie są powtarzalne, niezależnie od położenia relatywnego "C". W takim układzie podróż wygląda tak. Wspólnym rdzeniem na poziomie ciała i emocji tej całej układanki jest ugruntowanie i elastyczność, połączone z inteligencją serca i ekspresją; relaks i gotowość. Na poziomie emocji i uczuć - ugruntowanie nadal jest podstawą, natomiast inteligencja serca przybiera różne funkcje, zależnie od potrzeb. Zaś do tego dochodzą jeszcze inne aspekty. Luźne spojrzenie podsuwa następujący opis:

 • 1 - CEF: ugruntowanie, wyciszenie emocji, przygotowanie inteligencji serca
 • 2 - CDF: gdy emocje są wyciszone, uaktywniana jest energia i elastyczność
 • 3 - CFG: ośrodek serca i ekspresji aktywują komunikację niewerbalną
 • 4 - CDFB: pojawienie się odpowiedzi z "poziomu 7" wymaga elastyczności by ją ogarnąć
 • 5 - CDFC: elastyczność jest zachowana, inteligencja serca pozwala wejść na wyższy poziom
 • 6 - CFAC: inteligencja serca i percepcja "trzecim okiem" - z wyższego poziomu
 • 4 - CDFB: integracja doświadczenia z użyciem "poziomu 7" i elastyczności
 • 3 - CFG: ośrodek serca i ekspresja zdobytego doświadczenia
 • 1 - CEF: ugruntowanie, powrót do staniu początkowej równowagi

Jeśli w trakcie odsłuchu tego konkretnego nagrania - usłyszysz jakieś komunikaty werbalne, to jest to normalne zjawisko. Z kolei to, co usłyszysz - jest częścią Twojego indywidualnego doświadczenia.

ŚCIEŻKI:

01. Brainwave Journey 1: Contact & MTT (38'40")

player

Wiele chwil wspaniałej medytacji i kontemplacji, prosto na Twój przenośny odtwarzacz. Bezstratny FLAC lub MP3 w wysokiej jakości znajdziesz tutaj:

<bandcamp>MIKRO MEDYTACJE & BETA TESTING
"...złap swój centymetr sześcienny szczęścia..."

Mikromedytacje (i mikroodloty) są odpowiedzią na wielokrotne zapytania jakie otrzymujemy odnośnie krótkich ścieżek dźwiękowych, które wspierając wewnętrzne doświadczenia - pozwalałyby na ekspresowe użytkowanie "w biegu" codziennych aktywności.

Mikromedytacje są także konsekwencją pewnej ścieżki rozwojowo-badawczej, której naturalną ekspresją są tzw. "beta testy"...


Beta Testy - niezwykłe przygody w krainie niezwykłych dźwięków.

Czy szukamy chętnych do testowania naszych produkcji? Nie. Wszystkie nagrania z którymi się zetkniesz - są już w wersji finalnej. Co najwyżej - mogą wymagać kosmetycznych poprawek od strony technicznej lub mogą zaowocować kilkoma wersjami porównawczymi. Ale są to gotowe produkcje. Zatem czym są beta testy? Dajemy Ci możliwość uczestniczenia w programie, którego celem jest wyławianie cech szczególnych różnych przestrzeni dźwiękowych i zestawianie ich ze sobą. Każdy dźwięk może mieć jakieś cechy charakterystyczne, które będą tworzyć statystyczne potwierdzenie lub intrygujący kontrast skłaniający do stawiania kolejnych pytań. To wszystko jest częścią większej perspektywy. Dajemy Ci również możliwość posmakowania nowych odcieni dźwięku, które możesz wykorzystać do własnej pracy i przygody ze świadomością.

Jeśli słuchając dostępnych materiałów - dojdziesz do wniosku, że jedne Ci się podobają a inne nie - program beta testów nie jest dla Ciebie. Jeśli jednak dochodząc do wniosku - będziesz umieć uzasadnić swoje odczucia - program beta testów być może jest dla Ciebie. Zaś jeśli uzasadniając swoje odczucia - umiesz wskazać nie tylko ich potencjalną przyczynę ale także umiesz wskazać potencjalne zastosowania i/lub metody pracy związane z aspektem wzbudzającym te odczucia - wówczas program beta testów jest zdecydowanie dla Ciebie. Rozwój osobisty poprzez dźwięk - jest czymś pomiędzy beztroskim eksperymentowaniem i poszukiwaniem nowych opcji - a dopieszczaniem i rozwijaniem sprawdzonych rozwiązań.

Kolekcja: <bandcamp>

 

ID

 

cover

016

FMB Expanded - Theta Coherence (frontal)

Cechy szczególne: (opis w przygotowaniu).

cover

015

FMB Expanded - Alpha Coherence (frontal)

Cechy szczególne: (opis w przygotowaniu).

cover

014

SBB Expanded - White Light Experience

Cechy szczególne: (opis w przygotowaniu).

cover

013

MBB Expanded - Theta Coherence

Cechy szczególne: (opis w przygotowaniu).

cover

012

MBB Expanded - Alpha Coherence

Cechy szczególne: (opis w przygotowaniu).

cover

011

SBB Higher - Subtleness

Cechy szczególne: (opis w przygotowaniu).

cover

010

SBB Higher - Movement

Cechy szczególne: (opis w przygotowaniu).

cover

009

SBB Higher - Serenity

Cechy szczególne: (opis w przygotowaniu).

cover

008

SBB Midstate - Delta Relaxation

Cechy szczególne: (opis w przygotowaniu).

cover

007

SBB Midstate - Alpha/Theta Relaxation

Cechy szczególne: (opis w przygotowaniu).

cover

006

SBB Midstate - Theta Relaxation

Cechy szczególne: (opis w przygotowaniu).

cover

005

SBB Expanded - White Light Experience

Cechy szczególne: (opis w przygotowaniu).

cover

004

SBB Expanded - Alpha Contemplation

Cechy szczególne: (opis w przygotowaniu).

cover

003

SBB Expanded - Theta Contemplation

Cechy szczególne: (opis w przygotowaniu).

cover

002

SBB Expanded - Theta Coherence

Cechy szczególne: (opis w przygotowaniu).

cover

001

SBB Expanded - Alpha Coherence

Cechy szczególne: (opis w przygotowaniu).UNIWERSALNA NOTATKA BHP: ze względu na charakterystykę brzmień i przestrzeni dźwiękowych, zawierających naturalne pulsacje i wibracje, nagranie może wykazywać właściwości silnie stymulujące. Dlatego też proponujemy przestrzeganie zasad podobnych jak w przypadku nagrań psychoaktywnych (np. zawierających dudnienia różnicowe). Ogólnie wskazania te mówią o środkach ostrożności i konsultacji z lekarzem przy niektórych formach epilepsji, niektórych schorzeniach psychicznych, w przypadku ciąży i w innych sytuacjach budzących wątpliwości. Wskazania te mówią także o zachowaniu ostrożności podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Produkt jako nagranie dźwiękowe, mimo iż może zostać użyty jako narzędzie terapeutyczne, sam w sobie jest wyrazem ekspresji artystycznej i w taki sposób należy go traktować; autor nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z użytkowania. Pamiętaj również, że takie nagrania mogą być użyte w jako znakomity dodatek wspierający rekonwalescencję lub jako element wspomagający przy łagodzeniu rozmaitych skutków i trudności związanych z powrotem do optymalnej kondycji zdrowotnej. Niemniej zachowaj zdrowy rozsądek. Nagrania tego typu nie zastąpią właściwej diagnozy lekarskiej ani odpowiedniego postępowania medycznego i nie należy ich stosować jako zamiennika w tym względzie.
LOTUS FLOWER SERIES (ARCHIWUM)


Seria "Kwiat Lotosu", to swojego rodzaju wstęp do głębszego spojrzenia na harmonię tonalną, wykorzystującego wiedzę o dźwiękach, ich własnościach, wzajemnych relacjach i ukrytym znaczeniu - zarówno w sensie matematycznym, fizycznym jak i filozoficznym. Rozwijając się jak płatki lotosu - melodyjne wibracje odsłaniają tajemnice otaczającej rzeczywistości, w naturalny sposób pobudzając świadomość do poszukiwań i ekspresji.


Seria ta, mimo swej wartości - została porzucona z dość prozaicznego powodu - brak wewnętrznego przekonania, by na pewnym etapie rozwoju dźwiękowego - podążać akurat tą ścieżką. Z perspektywy czasu - ta decyzja okazała się słuszną. Niemniej wiele odkryć zapoczątkowanych tutaj (matematycznie), wraz z bogactwem doświadczeń z żywymi przestrzeniami dźwiękowymi jakie nastąpiły później - zaowocowało powstaniem czegoś więcej, czyli MTT.


Lotus Flower Series obejmuje także materiały archiwalne (m.in. planetarium tonalne), które po przejrzeniu i względnej aktualizacji - zostaną prawdopodobnie stopniowo udostępnione w czasie późniejszym.LOTUS FLOWER jest serią archiwalną.
Następcą rozważań zapoczątkowanych
w tym cyklu - jest technologia MTT.


Uwaga: dostępność nagrań w MP3 (do bezpośredniego pobrania z internetu) zależy od polityki dystrybucji cyfrowej.

DYSKOGRAFIA CYKLU "KWIAT LOTOSU"

IN HARMONY SERIES
(Seria "W Harmonii"), 2009

Każdy album w tej serii obejmuje po dwie ścieżki dźwiękowe, przeznaczona do oddzielnego odsłuchu. Płyty nie zawierają ani prowadzenia słownego ani typowej muzyki. Są tutaj za to specjalnie dobrane wzory dźwiękowe, które niosą w sobie brzmienie pozytywnych uczuć (nastrojów). Są to nagrania harmonizujące, przeznaczone do synchronizacji mózgu i do pracy z czakrami. Za ich pomocą można także zmieniać wibrację przestrzeni, a więc miejsc w których śpisz, pracujesz, oddajesz się innym aktywnościom; takie "dźwiękowe Feng Shui".

Ścieżka 1, typu "Relax" (30'00") - to komfortowe odprężenie i pobudzenie przepływu energii; można ją włączyć przed snem i wysłuchać do końca, zasypiając lub oddając kontemplacji (najlepszy efekt jest na słuchawkach). Ścieżka 2, typu "Focus" (24'00") - to zogniskowane skupienie i pobudzenie przepływu wizji; można ją włączyć w tle codziennych zajęć, na słuchawkach lub z głośników. Jak często słuchać? Weź poprawkę na to, że Twoje ciało wie, czego potrzebuje - i w zależności od tych potrzeb - możesz odczuwać mniejszą lub większą chęć sięgnięcia po nagranie. Nie rób nic na siłę, raczej wsłuchuj się w to, co podpowiada Ci głos intuicji.


IN HARMONY 1: BEING - ACTING - EXPRESSING
(W Harmonii 1: Jestem - Działam - Wyrażam), 2009

cover

MP3:

<>

Głównym przesłaniem tego albumu jest kreatywna twórczość poprzez aktywne działanie, będąca wynikiem jestestwa, woli oraz ekspresji. Dominującym aspektem jest siła Yang, czyli ekspansja.

N HARMONY 2: BEING - FEELING - SEEING
(W Harmonii 1: Jestem - Czuję - Widzę), 2009

cover

MP3:

<-->

Głównym przesłaniem tego albumu jest zwiększona receptywność i zrównoważona, ugruntowana percepcja. Dominującym aspektem jest siła Yang, czyli ekspansja.


UNIWERSALNA NOTATKA BHP: ze względu na charakterystykę brzmień i przestrzeni dźwiękowych, zawierających naturalne pulsacje i wibracje, nagranie może wykazywać właściwości silnie stymulujące. Dlatego też proponujemy przestrzeganie zasad podobnych jak w przypadku nagrań psychoaktywnych (np. zawierających dudnienia różnicowe). Ogólnie wskazania te mówią o środkach ostrożności i konsultacji z lekarzem przy niektórych formach epilepsji, niektórych schorzeniach psychicznych, w przypadku ciąży i w innych sytuacjach budzących wątpliwości. Wskazania te mówią także o zachowaniu ostrożności podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Produkt jako nagranie dźwiękowe, mimo iż może zostać użyty jako narzędzie terapeutyczne, sam w sobie jest wyrazem ekspresji artystycznej i w taki sposób należy go traktować; autor nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z użytkowania. Pamiętaj również, że takie nagrania mogą być użyte w jako znakomity dodatek wspierający rekonwalescencję lub jako element wspomagający przy łagodzeniu rozmaitych skutków i trudności związanych z powrotem do optymalnej kondycji zdrowotnej. Niemniej zachowaj zdrowy rozsądek. Nagrania tego typu nie zastąpią właściwej diagnozy lekarskiej ani odpowiedniego postępowania medycznego i nie należy ich stosować jako zamiennika w tym względzie.