copyright © by J.K.Chris

PRACA ZE ZDALNĄ PERCEPCJĄ


Każdy rodzaj psycho/telepercepcji (w tym metody Remote Viewing) - jest procesem pozyskiwania informacji na temat osoby, miejsca, obiektu, konceptu/struktury lub wydarzenia (odległego w przestrzeni i/lub czasie i/lub poza nimi), przy pomocy umysłu i bez pośrednictwa danych mogących prowadzić do logicznych i/lub przyczynowo-skutkowych konkluzji na temat celu. Proces ten wykorzystuje mechanizmy percepcji nieuwarunkowanej w obrębie określonych protokołów, będących zbiorem pewnych zasad i metod postępowania umożliwiających pokierowanie przebiegiem pozyskiwania informacji, klasyfikację i odpowiednią analizę uzyskanych w ten sposób danych oraz ich weryfikację empiryczną i/lub statystyczną. Podczas ptp może dojść do interaktywnego kontaktu, przekazania i/lub wymiany informacji bądź do innego typu oddziaływania pomiędzy obserwatorem a przedmiotem obserwacji. Różnice tkwiące w metodologii i sposobach wykonania, wynikają z uwarunkowań kulturowych (w tym - semantycznych), zawodowych i społecznych, oraz wiedzy, doświadczenia i bazy eksperymentalnej, jakie są charakterystyczne dla danego okresu badawczego. Obecne dążenia zmierzają w kierunku maksymalnej skuteczności, czyli w stronę szybkiego działania, precyzyjnego i kontekstowego wyniku oraz wysokiej powtarzalności. (K.J.)

Moje wieloletnie doświadczenia pokazały mi już dawno temu, że zjawiska takie jak telepatia czy jasnowidzenie są w rzeczywistości czymś bardzo powszechnym, potocznym i zwyczajnym, że są to cechy wrodzone będące częścią naturalnego potencjału ludzkiego, choć mało kto sobie zdaje z tego sprawę i mało kto z tego korzysta świadomie. Kluczem jest właściwe pokierowanie doświadczeniem i procesem pozyskiwania informacji oraz właściwa interpretacja danych. Każdy jest utalentowanym jasnowidzem, telepatą a nawet więcej; świadomość tego faktu nie oznacza jakieś specjalnej wyjątkowości, lecz mówi o tym, że nasze życie pośród innych ludzi nadal może toczyć się normalnie, choć z pewnością będzie ono wzbogacone o szersze możliwości.SYSTEM PROFESJONALNEGO RAPORTOWANIA X2R
SZABLONY SPRAWOZDAŃ DLA EKSPLORACJI I IN.


RAPORT EXPLORERS (X2R)

Samo robienie notatek i rozważanie na ich temat, to jedno. Odrębną sprawą jest takie robienie notatek, aby były one przydatne. Wiele typów i tematów eksploracji jest zorientowanych na jakiś konkretny cel, a miła i twórcza zabawa - dzięki odpowiedniemu systemowi sprawozdań - może stać się skutecznym narzędziem do realizacji celu bądź badania celu. Porządek w notatkach, to porządek w głowie, a porządek w głowie to możliwość łatwego układania informacji oraz możliwość wyciągania wniosków. Dobre notatki, dają możliwość przeprowadzenia wnikliwej analizy osobom trzecim - pod kątem praktycznego wykorzystania tego wszystkiego, co wynika z raportu. Tak działają zawodowcy. Ty możesz do nich dołączyć. Rozwiązaniem jest Raport Explorers (X2R).

Autorska formuła zaproponowana przez Projekt Explorers jest zbiorem szablonów ogólnych, które mogą mieć zastosowanie zarówno do opisywania snów i podróży poza ciałem, jak i typowych eksploracji i sesji z wykorzystaniem percepcji zdalnej i stanów skupionej świadomości. Szablony te porządkują szereg spraw dotyczących sesji, takich jak treść i interpretacja tego co jest odbierane, klasyfikatory odczuć i wrażeń, struktura zawartości sesji, okoliczności towarzyszące sesji, etc. Połową sukcesu jest dobra eksploracja czy wysokiej jakości doświadczenie. Drugą połową - sprawozdanie i relacja.

Każdy moduł raportu jest całkowicie odrębną stroną lub zestawem stron i tak należy go traktować. Każdy moduł dotyczy odrębnego aspektu związanego z sesją. Niektóre moduły wystarczy wydrukować w jednym egzemplarzu na sesję, a inne są zbudowane tak, aby można było wykonać dowolną ilość kopii. Te ostatnie służą do gromadzenia i przetwarzania danych. Pracując z doświadczeniami, możesz używać dowolnie wybranych szablonów, takich które odpowiadają Twoim potrzebom. Stosując te szablony, możesz wykorzystywać je w taki sposób, jaki odpowiada Twoim potrzebom.

Już dziś - możesz pobrać bezpłatnie, pierwszy profesjonalny szablon raportów, dedykowany eksploracjom niefizycznym, pracy z różnymi formami jasnowidzenia, snów i percepcji nieuwarunkowanej w ogóle.

 

pobierz podręcznik

pobierz szablony X2R

 

Struktura podstawowego zestawu szablonów Raportu Explorers składa się z następujących modułów:

 • S1. Konektorium (informacje formalne dotyczące sesji i jej powiązań)
 • S2. Motywatorium (okoliczności towarzyszące i motywacje)
 • S3. Celomierz (szablon raportu głównego - percepcje i interpretacje)
  • formularz w wersji dla praktyków i dla zaawansowanych
 • S4. Grafikarta (szablon graficznych aspektów raportu głównego)
 • S5. Aspektorys (ankieta i kwestionariusz dotyczący aspektów sesji)
  • formularz w wersji dla praktyków i dla zaawansowanych
 • S6. Sumatorium (szablon analizy i podsumowania danych z sesji)
 • S7. Korelatorium (późniejsze potwierdzenia, weryfikacje i korelacje)
 • S8/0. Repozytorium (dyrektywy dla nowych eksploracji, zbiór celów)
  • formularz w wersji dla praktyków i dla zaawansowanych
 • S9: Strona Robocza dla dowolnego typu notatek

Instrukcję obsługi, filozofię skutecznego raportowania oraz wiele praktycznych wskazówek, znajdziesz w załączonym podręczniku użytkowania.


Raport Explorers ma charakter rozwojowy. Równolegle do podstawowego zestawu, rozwijane są jeszcze bardziej zaawansowane formularze, zorientowane na np. na proces analityczny i metody statystyczne, a mające zastosowanie w specjalizowanych dziedzinach naukowo-badawczych. Jest to jednak osobny temat na przyszłość; dziś zajmujemy się sprawami użytku praktycznego. Jeśli masz jakieś pomysły/potrzeby, które mogłyby zostać ujęte w tym systemie raportowania - napisz: <ayamahambho@o2.pl>


DLACZEGO NOTATKI Z SESJI SĄ TAK WAŻNE?

Co do notatek, zapamiętaj najważniejsze aspekty:

 • notatki pozwalają zachować wszystko to, co później może okazać się pomocne przy konfrontacji z rzeczywistością i weryfikacji. Bardzo dużo szczegółów doświadczenia potrafi umknąć w dość krótkim czasie po sesji, jeśli nie zostały one wcześniej w jakiś sposób zanotowane; jest to spowodowane tym, że na co dzień jesteś w innych stanach świadomości niż podczas eksploracji.
 • notatki powalają zbudować zaufanie do siebie, swoich umiejętności i procesu pozyskiwania informacji czy wykonywania zadań z zastosowaniem preferowanej metody eksploracji. Otrzymujesz fizyczny dowód (w postaci dosłownej, symbolicznej lub w formie korelacji) na prawdziwość swojego doświadczenia, oddzielający odczucia wtórne (pojawiające się w trakcie lub po konfrontacji z rzeczywistością), od tego co miało miejsce przed konfrontacją doświadczeń wewnętrznych z zewnętrznymi.
 • robienie notatek pozwala uwolnić z głowy wszystko to, co mimowolnie powraca na powierzchnię aż nie zostanie w jakiś sposób wykorzystane. Twoja podświadomość nie wie co jest ważne a co nie, więc  utrzymuje "pod powierzchnią" wszystko to, co w jakiś sposób budzi w niej emocje. Takie informacje dość często wtedy powracają do pola uwagi, wyłaniając się z podręcznego zasobnika spraw nie załatwionych. Robiąc notatki, opróżniasz niejako "bufor". Już nie musisz pamiętać w sposób kontrolowany, bo posiadasz słowa-klucze, które doprowadzą Cię do wspomnienia w pamięci, gdziekolwiek by ono nie było. Już nie musisz myśleć o tym, co musisz pamiętać a co nie, bo wszystko jest w notatkach i może zostać wykorzystane na ich podstawie. Opróżniając bufor, pozwalasz na swobodny przepływ wrażeń pomiędzy tobą a tym, co jest "głębiej". Opróżniając bufor, nie wracasz co chwilę do tych samych wątków, tylko idziesz dalej, zostawiając przeszłość za sobą.
 • robienie notatek pozwala uruchomić proces pozyskiwania dodatkowych informacji związanych z wcześniejszym doświadczeniem. Każde doświadczenie jest jak mapa, a notatki są kluczem do odtworzenia stanów świadomości, które w efektywny sposób ponownie prowadzą do celu.
 • robienie notatek pozwala wyklarować i doprecyzować wiele nowych szczegółów, kształtując strukturę celu bądź treści doświadczenia jakie miało miejsce. Robiąc notatki uczysz się z chaosu wyłaniać porządek. Jeśli masz dużo nie poukładanych informacji, to nie wiesz czego one dotyczą. Dzięki notatkom, łatwiej wyklarujesz obraz całości i przekażesz go komuś innemu, bądź użyjesz w praktyce.
 • robienie notatek daje większe poczucie ważności i wartości doświadczenia, dzięki czemu łatwiej jest zbudować w sobie chęć i ciekawość do dalszych działań w tym zakresie.Wiele prac, przedstawiających wyniki dotyczące rozmaitych zabaw i eksperymentów z percepcją nieuwarunkowaną - nie spełnia żadnych kryteriów i norm, jakie dotyczą świata naukowego. Ale łączy je kilka cech wspólnych. Przede wszystkim - ukazują one dostępność, powszechność, potoczność i codzienną "zwykłość" pewnych zjawisk paranormalnych, niezależnie od zainteresowań, wykształcenia, czy światopoglądu. Poza tym, dają tez do zrozumienia, że aby takie zjawiska użytkować, nie trzeba mieć jakiegoś specjalnego przygotowania, wystarczą chęci, otwarty umysł i czasem - odrobina praktyki. Jest to swojego rodzaju zaproszenie do doświadczeń, w których wziąć udział może każdy, niezależnie od tego, czy uważa się za jednostkę wybitnie utalentowaną, czy też za perzeciętnego człowieka. Prezentowanych dokumentów nie będziemy ani komentować ani z niczym porównywać. Raczej chcemy pokazać, że istnieje zainteresowanie społeczne praktycznymi implikacjami jakie niiesie ze sobą telepatia i jasnowidzenie. Chcemy też pokazać różnorodność podejścia inicjatorów i uczestników, pomimo której - eksperymenty przynoszą pozytywne rezultaty. W ten sposób rodzi się obszerny materiał dowodowy, baza do dalszych przemyśleń i działań natury nie tylko teoretycznej.


PROTOKOLARNE REMOTE VIEWING


W Polsce, termin Remote Viewing jest mało znany i niezbyt popularny, rodzi także wiele nieporozumień metodologicznych. Remote Viewing jest pracą z protokołem, tzn. protokół nie jest "wypełniany po sesji ", ale jest witalnym "narzędziem służącym do kierowania przebiegiem sesji" i do pozyskiwania informacji. Protokół jest zbiorem szablonów postępowania, ujetych w formie schematu, rozmieszczonego na kartkach papieru. Pierwotnie, Remote Viewing zostało opracowane przez amerykańskie wojsko, m.in. do celów szpiegowskich, ale także i badawczych (nie wszystko co kojarzy się z wojskiem musi być negatywne). Obecnie w Stanach Zjednoczonych rozpopularyzowane są przynajmniej 3-4 odmiany Remote Viewing opartego o protokoły RV (TRV, HRVG, SRV, CRV), choć samych metod jest coraz więcej i wciąż powstają nowe. CRV było wersją pierwotną. Opracowano ją w oparciu o współpracę z utalentowanymi jednostkami takimi jak Ingo Swan, w latach 70-tych XX wieku, choć początki sięgają głębiej. Wszystkie "dziwactwa" związane z posługiwaniem się protokołami - wynikają ze stricte praktycznych obserwacji, i są zorientowane na oczyszczenie procesu z fantazjowania i zbednych szumów, jak też nastawione są na uruchomienie przepływu szerokiego strumienia informacji, które później można poddać gruntownej analizie, w niezależnych zespołach. Współczesnym rozwinięciem CRV jest Technical RV, kojarzone z Ed'em Dames'em. Jeśli chodzi o uczenie się i lepsze zrozumienie takiego sposobu pracy oraz zachodzacych tam procesów, na dzień dzisiejszy, TRV zdaje się być najwygodniejszą formą protokolarnego RV. Ed Dames wyszkolił Courtney'a Browna (znanego z książki "Kosmiczna Podróż", która ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa Limbus - jeszcze w grudniu 2006 roku, choć juz z datą 2007), tego który opracował SRV (Scientific RV, tłumaczone czasem jako teleobserwacja naukowa) - metodę rozwinięta dla potrzeb naukowych. HRVG jest jednym z odłamów pierwotnego RV, choć ogólne zasady nadal pozostają wspólne. Poniżej znajdziesz cyfrowe materiały dotyczące Technical Remote Viewing.


instruktażowa demonstracja filmowa sesji TRV

szablon protokołu Technical Remote Viewing

generator współrzędnych celu dla TRV/SRV/CRV/HRVG:

/


Przykładowe eksperymenty z TRV (archiwum):

eksperyment #1 (solo): trv - próba w ciemno

eksperyment #2 (grupowy): wybór porównawczy

eksperyment #3 (grupowy): prekognitywna próba w ciemno


Praca z protokolarnym Remote Viewing to fantastyczna zabawa i spektakularne widowiskio. Protokoły RV mogą być całkiem niezłym narzędziem. Ale - trzeba się wpierw nauczyć nimi posługiwać i nabrać wprawy. Bez tego ani rusz. Protokoły RV mogą też okazać się nieadekwatne do konkretnych potrzeb, jak to było w przypadku Explorers. Stąd też w ramach Projektu Explorers, opracowany został specjalny system profesjonalnego raportowania, o dużo szerszych możliwościach adaptacyjnych (w ramach rozmaitych metod pracy z percepcją zdalną, bez ograniczania się do RV) i mniejszym obciążeniu obligatoryjnym.
INTERNETOWY EKSPERYMENT Z PERCEPCJĄ ZDALNĄ


Dobrym uzupełnieniem eksperymentów z protokolarnym Remote Viewing są doświadczenia wykorzystujące mechanikę procesu pozyskiwania danych drogą percepcji nieuwarunkowanej. Zapisy z sesji "free flow" (swobodny lot) - są to luźne eksperymenty, których wyniki pokazują skuteczność dobrze poprowadzonej sesji niezależnie od metody.


SERIA "POWIEDZ MI - CO TRZYMAM W RĘKU?"

Warunki wstępne poniższych eksperymentów.

 • dwie osoby (koordynator sesji i RVer) prowadzą internetowy dialog w trybie tekstowym. Wyklucza to możliwość zmysłowej komunikacji. Sesje opisane prowadziłem osobiście.
 • celem sesji jest dowolnie wybrany przedmiot (koordynator sesji jest więc w tych sesjach także operatorem zmiennej). Jesli chodzi o sesje jakie prowadziłem, wbrew pozorom miałem dość duży wybór obiektów podręcznych, zarówno pod kątem zróżnicowania jak i nietypowości.
 • RVer jest proszony o zastosowanie prostej metody "wyskakujących obrazów/wrażeń" (lub dowolnej innej jaką preferuje) i opisanie cech prostych przedmiotu trzymanego (przez cały czas eksperymentu) w rękach przez prowadzącego. Bez zgadywania czym ów przedmiot może być.
 • skrypty pokazują słowo w słowo co zaszło; w obrębie doświadczeń nie wydarzało się nic więcej, co w jakimkolwiek stopniu naprowadzałoby 'widzącego' na treść sesji.

Sesje badawcze pozostawiam w niezmienionej formie (skrypty pokazują słowo w słowo co zaszło) wraz z komentarzami jakie zrodziły się w chwili ich opublikowania na forach Focus X and Beyond. Prowadzący: Krzysztof Jaros

[15-05-2006] MI01E2: To jest "aż tak" proste

[13-02-2006] MI01E2: kolor dźwięku mis tybetańskich

[07-02-2005] Reprezentant Fundacji 'Nautilus': czy leci z nami pilot?

[30-10-2004] MJC7E: nie ma to jak zielona herbatka

[02-09-2004] SPA1E: był sobie mały drucik

[26-04-2004] NCB8E: jak "wygląda" płyta kompaktowa?


MATERIAŁY NADESŁANE

grupa dyskusyjna oneiro RV-Test

Jeśli prowadzisz jakieś ciekawe doświadczenia, i chcesz je opublikować - napisz: <ayamahambho@o2.pl>.